خرید لباس برخی می‌خواهند دولت را ذبح کنند

هم‌اکنون یک سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری کشور می‌گذرد. ‌با اینکه دولت یازدهم توانسته‌ در بحث‌های سیاسی و دیپلماتیک و نیز مهار تورم و بهبود نسبی اقتصاد کشور، گام‌های کارآمدی ‌بر‌دارد، با وجود این گویا برخی‌‌ از اوضاع ‌پدید آمده در کشور راضی نیستند و در پی آنند هر گونه شده‌ با بزرگ‌نمایی‌ اشکالات، ‌دولت را نا‌کارآمد نشان دهند.به گزارش «»، ‌مجلس شورای اسلامی و برخی ‌نمایندگان حاضر در آن نیز تا جایی که ‌توانسته‌اند از این فضا بهره‌برداری کرده و با‌ تریبونی که ‌دارند تا اندازه‌ای به مقاصد خود نزدیک شده‌اند؛ البته باید این را نیز گفت که دولت در برخی ‌موارد، کارکرد خوبی داشته و به بسیاری از وعده‌های خود در‌ یک سال گذشته حتی نزدیک هم نشده است.اما این گروه‌ها بیش از اندازه با بهره‌‌برداری از این موارد، اشکالات را بزرگ جلوه می‌دهند. رفتار این افراد در ‌این مدت به گونه‌ای بوده‌ که حتی صدای خود نمایندگان ‌‌مجلس را نیز درآورده است.ابراهیم نکو، نماینده مردم تهران می‌گوید: به گمانم برخی در مجلس‌، دولت را مانع بزرگی در رسیدن به منافع خود می‌بینند و هیچ راهی ‌جز ذبح کردن دولت نمی‌بینند، چون هم‌اکنون مدتی است می‌خواهند مردم را با پر رنگ نشان دادن ایرادهای دولت ‌‌به سمت خود بکشانند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند تا مردم فکر کنند حق با این افراد است.این طبیعی است که وقتی اشکالی در دولت نیست ‌یا ‌در حدی نیست که در جامعه نمود بسیاری داشته باشد و دولت را شکست خورده نشان دهد، در این مواقع این افراد تلاش می‌کنند ‌دولت را از بن و ریشه قطع کنند؛ بنابر‌این نفع را در این می‌بینند که هر گونه شده به دولت حمله کنند و تا جایی که امکان دارد، آن را ناکارآمد جلوه دهند.وی همچنین در‌باره منافع‌ مد‌نظر این افراد‌ گفت: ‌برخی‌‌ هستند که دوست دارند، مردم چشم بسته هر چه از سوی این افراد دیکته می‌شود، بپذیر‌ند؛ به عبارت دیگر، این افراد علاقه ندارند که مردم گمان کنند، یا افراد تحولگرا باشند و در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند. اینان حتی نمی‌خواهند‌ آهاد جامعه‌ به مطالعه روی بیاورند.وی افزود: به گمان من، این اشخاص به پیشرفت مردم توجهی ندارند و احساس می‌کنند، منافع مالی، حزبی و گروهی‌شان در این است که گروهی را که در جامعه در حال رشد‌‌ و باز کردن جای پا برای خود هست، شکست دهند و با حذف و نابودی کاملا آن به اهداف خود برسند.این نماینده خاطرنشان کرد: متأسفانه این کار بسیار خطرناکی است و به معنی واپس‌گرایی و برگشت به عقب است، من این افراد را منتسب به گروه خاصی نمی‌‌دانم و نامی برای ‌آنها نمی‌گذارم، اینها کسانی هستند که متعلق به برخی ‌گروه‌‌ها و جریانات هستند اما به یک گروه وابسته نیستند و تعداشان هم چشمگیر نیست؛ اما چون ‌صدای بلند و امکانات دارند، می‌توانند جامعه را تحت‌تأثیر قرار دهند.این نماینده گفت: این گروه روش دیگری هم بلد نیست و برای رسیدن به مقصد خود تنها راه را در نابود کردن دیگران می‌بینند و این گونه نیست که بخواهند با ارائه قابلیت‌های خود به موفقیت دست یابند و ‌به مبارزه و رقابت اعتقاد ندارند.اما این گروه چون پراکندگی زیادی در درون خود دارد و مشخص نیست وابستگی‌شان ‌به کجاست، نمی‌توانند به موفقیت برسند و تنها فضای سیاسی موجود را آلوده ‌و ذهن برخی‌‌ را مخدوش می‌کنند و در پایان می‌کوشند‌ با فرافکنی، حقانیت ناحق خود را به جامعه نشان دهند.اما اسماعیل کوثری در این باره نظر دیگری دارد و‌ می‌گوید: اگر سودی در کار بوده، چرا نمی‌آیند
اعلام کنند تا ما هم بدانیم آن سود‌ کجا بوده است و اگر چیزی در این زمینه هست‌
که در جایی منافع شخصی یا گروهی مطرح بوده، به مردم بگویند.

وی گفت: ما ‌می‌‌پرسیم، ولی آنان ‌می‌گویند نقادان
منصف نقد کنند. هنگامی ما ‌می‌‌پرسیم ‌در مذاکرات چه گذشته است و ‌آنان پاسخ ‌دقیق و روشنی نمی‌دهند،‌ با این کار باعث ‌سؤال دوباره در اذهان می‌شوند‌؛ بنابراین، هنگامی که این مطالب گفته می‌شود و نمایندگان به این نحو‌‌ ‌برداشت ‌می‌کنند، ‌تأسف می‌خورم که مطالب را این‌ گونه‌ تحلیل می‌کنند، در حالی‌ که
کاملاً نادرست است و هرگز چنین چیزی نبوده است. البته شاید افرادی باشند که گروهی کار
کرده و برخی‌‌ هم باشند که از روی دلسوزی مسأله را فردی پیگیری می‌کنند.

وی درباره برخی سخنان رئیس‌جمهور نیز انتقاداتی را کرد و گفت: ایشان بگویند آیا مردم باید
قضاوت کنند؟ به نظر من، باید رئیس‌جمهور صبر خود‌ را زیاد کنند، به ویژه هنگامی که می‌خواهند در حضور مردم سخن بگویند؛ یعنی پیش از آن اندیشیده‌ و درباره صحبت‌ها تحقیق
شده باشد، چرا که وی جایگاه یک رئیس‌جمهور را دارد و مردم انتظار دارند که مطالب
حساب شده باشد.