خرید لباس تحرک ديپلماتيک براي خلاصي رانندگان ايراني

روزنامه قدس نوشت:بدنبال تجمع اعتراض‌آميز خانواده‌هاي رانندگان ايراني دربند در زندانهاي ترکمنستان در برابر کنسولگري اين کشور در مشهد که روز دوشنبه انجام و منجر به حضور پليس و نمايندگان وزارت خارجه شد، ديروز نمايندگان اين خانواده‌ها به دعوت دفتر نمايندگي وزارت خارجه در شمال شرق کشور در محل اين دفتر در مشهد، به بيان درخواستهاي خود از مسؤولان دستگاه ديپلماسي کشور پرداختند.به نظر مي‌رسد وقت آن فرا رسيده که وزارت خارجه براي حل مشکل اين خانواده‌ها که سرپرستانشان سالهاست در شرايط بسيار بدي در زندانهاي ترکمنستان به سر مي‌برند، تحرک بيشتري نشان دهد.