خرید لباس درخواست‌از مختاباد درباره منع تدریس موسیقی

هیئت‌مدیره خانه موسیقی از عبدالحسین مختاباد درخواست کرد که به ممنوعیت تدریس موسیقی در فرهنگسراها واکنش نشان دهد.به گزارش ایسنا، در جلسه هیئت مدیره خانه موسیقی، اعضا ضمن انتقاد از تعطیل شدن موسیقی در فرهنگسراهای تهران از عبدالحسین مختاباد خواستند به عنوان نماینده مردم شهر تهران و به ویژه جامعه موسیقیدان این شهر نسبت به این عملکرد مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران واکنش نشان دهد.در این جلسه قرار شد، موضوع ممنوعیت آموزش موسیقی در فرهنگسراها نیز بررسی و پس از تحقیق از کم و کیف تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان فرهنگی و هنر شهرداری تهران نسبت به واکنش رسمی خانه موسیقی اقدام شود.همچنین، هیئت مدیره خانه موسیقی با حضور عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: ممنوعیت آموزش موسیقی در فرهنگسراها می‌تواند لطمات جبران ناپزیری بر پیکره موسیقی وارد کند.در این جلسه داود گنجه‌ای، داریوش پیرنیاکان، زیدالله طلوعی، نصراالله ناصح‌پور و حمیدرضا نوربخش (از اعضای هیئت مدیره)، آذر هاشمی(بازرس) و حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی) حضور داشتند.