خرید لباس قليان ۷ هزار سم را وارد خون مي‌كند

محمدرضا مسجدي، دبير كل انجمن جهاني مبارزه با بيماري‌هاي ريوي گفت: قليان ابعاد مختلف بهداشتي و اقتصادي دارد از نظر بهداشتي، بايد بدانيم كه دود سيگار حاوي 4 هزار ماده سمي است اما دود قليان حاوي 7 هزار ماده سمي است و تمام اين سموم را وارد خون مي‌كند. حتي افرادي كه قليان نمي‌كشند و در معرض دود قليان هستند، اين سموم وارد بدنشان مي‌شود.  وي به «فارس» گفت: دود قليان و سيگار عامل مهم ابتلا به بيماري‌هاي قلبي، فشار خون، سكته مغزي و قلبي، بيماري‌هاي تنفسي، بيماري‌هاي مثانه و 22 نوع سرطان از جمله سرطان رحم است.  وي افزود: ابعاد اجتماعي مصرف آن نيز قابل توجه است، كمتر دختري را مي‌توانيد در جامعه ما پيدا كنيد كه جلوي پدرش سيگار بكشد اما پسران و دختران ما به راحتي و خيلي خندان جلوي پدر، مادر و پدر و مادر همسر قليان مي‌كشند.  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: ابعاد اقتصادي افزايش مصرف قليان نيز بسيار قابل توجه است. ما در همين تهران جاهايي داريم كه ورودي مصرف قليان در آن 150هزار يا حتي 250 هزار تومان است بدون اينكه ماليات پرداخت كند.