خرید لباس مخالفت رسایی با تمدید قرارداد کی‌روش

رسایی در مصاحبه با کاپ گفت:«این نظر شخصی من است نظر مجلس نیست و با تشکر از آقای کرش به خاطر زحماتی که برای تیم ایران کشیده است ولی تمدید قرداد ایشان به نظر بنده درست نیست . معتقدم که اقای کی رش توقعاتی و مطالباتی که می خواهد برای ورزش به صرفه نیست.»به گزارش خانواده بزرگ ورزش: حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون اصل 90مجلس که قرار بود با شروع جام جهانی 2014به برزیل سفر کند اما در اخرین لحظه ان را لغو کرد به سایت «کاپ» اعلام کرد مخالف تمدید قرارداد کارلوس کرش است. رسایی یادآور شد :«بنده به شخصه موافق تمدید قرار داد کرش با فدراسیون و تیم ملی نیستم زیر اعتقاد دارم استفاده از مربی خارجی تبعات منفی دارد.»رسایی در مصاحبه  با کاپ گفت:«این نظر شخصی من است نظر مجلس نیست و با تشکر از آقای کرش به خاطر زحماتی که برای تیم ایران کشیده است ولی تمدید قرداد ایشان به نظر  بنده درست نیست . معتقدم  که اقای کی رش توقعاتی و مطالباتی که می خواهد برای ورزش به صرفه نیست.»رسایی گفت: «همان طور که ما در بخشهای دیگر ثابت کردیم که ما می توانیم و با شعار ما می توانیم در حوزه اقتصاد و در حوزه دانش هسته ای وحوزه های دیگر توانستیم ورود کنیم . در حوزه ورزش مربیان خودمان دست کمی از خارجی ها ندارند اگر خود را باور کنند.»وی افزود: «استفاده از مربی خارجی تبعاتی دارد که در ظاهر شاید خیلی به آنها توجه نشود. ما در این پرونده های که داریم رسیدگی می کنیم  شکایاتی را داشتیم که مربی های خارجی گاها خیلی به  شان ایرانی و عزت ایرانی توجهی  ندارد و برخی از نکات شاید در جام جهانی مطرح شود.»عضو نزدیک به جبهه پایداری گفت: « بنده مخالف تمدید قرداد اقای کرش هستم و این نتایج را بیش از آن که حاصل یک مربی بدانم حاصل خود باوری بازیکنان خودمان می دانم که اگر این خود باوری حفظ شود و به آن اهمیت داده شود نتایج بهتری خواهیم گرفت .»