خرید لباس بانک مرکزی نرخ بیکاری را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ بیکاری را تا آذرماه سال گذشته ۱۰.۳ درصد اعلام و تصریح کرد که بیکاری در بین جوانان ۱۵ الی ۲۹ ساله ۲۱.۶ درصد شده است.به گزارش تسنیم، نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در شاخص‌های عمده اقتصادی سه‌ماهه سوم سال ۹۲ نشان می‌دهد که جمعیت ایران در آن تاریخ ۷۶.۹ میلیون نفر شده است که از این تعداد ۵۵.۵ میلیون نفر جمعیت شهری و ۲۱.۴ میلیون نفر جمعیت روستایی است.گفتنی است در تاریخ مورد بررسی رشد جمعیت ۱.۲ درصد شده است که تراکم جمعیت نیز در این تاریخ ۴۶.۷ نفر در هر کیلومتر مربع گزارش شده است. جمعیت فعال کشور در سه‌ماهه نخست سال گذشته ۲۳.۳ میلیون نفر اعلام شده است. نتایج بررسی‌های آمارگیران بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این بازه زمانی به ۱۰.۳ درصد رسیده است.نرخ بیکاری در جمعیت شهری ۱۱.۷ درصد، جمعیت روستایی ۶.۹ درصد، بین زنان ۲۰.۴ درصد، مردان ۸.۵ درصد، جوانان ۱۵ الی ۲۹ساله ۲۱.۶ درصد و جوانان ۱۵ الی ۲۴ساله ۲۴.۳ درصد محاسبه و اعلام شده است.