خرید لباس بیانیه لاریجانی درباره تحولات عراق

رییس دوره ای اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از سازمان های بین المللی و کشورها خواست تا درخواست عراق مبنی بر مخالفت عملی با تروریست ها و ممانعت از ارسال کمک های مالی و نظامی به گروه های تروریستی را عملی کنند.به گزارش ایرنا از اداره کل اخبار و رسانه های گروهی مجلس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس نهمین دوره اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه ای به بررسی تحولات عراق پرداخت.در این بیانیه آمده است: در حالی که پیشرفت روند مردم سالاری در عراق با پشت سر گذاشتن انتخاباتی موفق افق امیدوارکننده ای پیش روی مردم این کشور و کل منطقه قرار داده است، گروه های افراطی و تروریستی با اتکا به سلاح و ایجاد رعب و وحشت و با توسل به هر گونه جرم و جنایت به اشغال بخش هایی از این کشور اقدام کرده اند و عملا به دشمنی با روند مردم سالاری و اراده مردم روی آورده و خشونت را در مقابل توسعه سیاسی و تجلی آرای مردم ترویج می کنند.لاریجانی در این بیانیه می افزاید: جامعه بین المللی اعم از سازمان ملل متحد و همه انسان ها و کشورهای دارای مسوولیت در جامعه جهانی باید به طور موثر به درخواست دولت و ملت عراق مبنی بر مخالفت عملی با تروریست ها، ممانعت از ارسال کمک های مالی و نظامی برای گروه های تروریستی و کنترل مرزهای بین المللی اقدام کنند.این بیانیه می افزاید: روشن است جریان های افراطی و تروریستی، امروز به عنوان یک مشکل مهم منطقه ای و بین المللی عامل جنایت در همه مناطق شده است. کما این که ملاحظه می کنید این جریان های تکفیری و تروریستی در افغانستان، پاکستان و سوریه نیز دست به ترور و کشتار مسلمانان زده اند و در ماجراجویی سوریه که بیش از سه سال این کشور را تخریب نموده است گاه برخی تصور می کردند به دلیل شرایط سیاسی این کشور، جریان های تروریستی توجیه عمل پیدا کرده اند که بهانه ای بیش نبود.اما با اقدامات این جنایتکاران در عراق، کشوری که در سال های اخیر ساختاری کاملا دمکراتیک پیدا کرده است کاملا روشن است اقدامات آنها هیچ ربطی به ساختار حکومت نداشت بلکه تروریست ها و تکفیری ها به دنبال آنارشی در کشورها هستند و می توان گفت دشمن مردم سالاری می باشند.لاریجانی در این بیانیه تاکید کرد: پارلمان های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان تبلور آرا و نظرات ملت های خود باید ضمن ابراز انزجار از اقدامات جنایتکارانه گروهک های تکفیری و طرد خشونت طلبان، حمایت خود را از مردم سالاری و احترام به انتخاب مردم، به طور آشکار اعلام کرده و دولت های متبوع خود را وادار کنند که با حمایت عملی از مردم مظلوم پدیده شوم افراط گرایی و هرج و مرج طلبی را متوقف و از گسترش آن جلوگیری کنند چرا که به گواه تقویم عملکرد خونبار تکفیریان و خشونت گستران، هیچ تضمینی برای هدایت و کنترل آنان وجود نداشته و هر آنگاه احتمال چرخش پیکان خشونت و نفرت آنان به سوی اربابان متصور می باشد.