خرید لباس ورود نخستین قطعات هواپیما به کشور

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ورود نخستین قطعات هواپیما به کشور خبر داد و گفت: از این پس هر ماه تعدادی هواپیمای جدید به ناوگان کشور اضافه می‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جمع خبرنگاران گفت: نخستین محموله از قطعات هواپیمایی وارد کشور شد و موتورهای تعمیر شده هواپیما هفته آینده وارد کشور می‌شود.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد خرید هواپیماهای جدید گفت: هواپیماهای جدید در حال خرید و ورود به کشور است و هر ماه یک تعدادی از هواپیماها به ناوگان هوایی کشور اضافه می‌شود.جهانگیریان افزود: از ابتدای سال تاکنون 6 فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران اضافه شده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیماهای وارداتی به کشور نو خواهد بود گفت: هواپیمای نو نیست، اما از نوع هواپیماهای جدید است که هر ماه یک تعداد به ناوگان هوایی کشور وارد می‌شود.