خرید لباس جدیدترین آمار کاربران اینترنت در ایران

این روزها همه چیز به نوعی تحت تاثیر جام جهانی فوتبال قرار دارد و اخبار فناوری نیز از این امر مثتثنی نیست.به گزارش مهر، جدیدترین آمارها از استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به ۴۹.۱۳ درصد رسیده و اتصال به شبکه اینترنت از طریق تکنولوژی ADSL بیشترین سهم را در میان سایر اتصالات به خود اختصاص داده است؛ در همین حال استان مازندران بیشترین کاربران اینترنت در ایران را در اختیار دارد.پس از این استان، تهران با ضریب نفوذ ۶۸.۰۴ ، اصفهان با ضریب نفوذ ۵۹.۳۲ ، خوزستان با ضریب نفوذ ۵۶.۲۸ و سمنان با ضریب نفوذ ۵۳.۸ در رده های بعدی قرار دارند و استان خراسان شمالی محروم ترین استان از نظر دسترسی به اینترنت با ضریب نفوذ ۲۷.۵۵ درصد محسوب می شود.ایران دچار ۵۰ هزار حمله سایبری شدرئیس سازمان پدافند غیرعامل این هفته از کشف حدود ۵۰ هزار حمله آگاهانه سایبری علیه ایران در سال گذشته خبر داد که همه از سوی ایران پاسخ داده شد و گفت: در مورد موضوع آسیب پذیری خونریزی قلبی، ایمیل های کاربران ایرانی و بانکها بیشترین آسیب را دیدند.به گفته سردار جلالی اغلب شبکه های بانکی در آسیب پذیری خونریزی قلبی این ضعف را داشتند و ما متوجه شدیم که اینها در حال نشت اطلاعات بودند؛ فقط بانک ملی این ضعف را نداشت و آسیبی متوجه آن نشد.