خرید لباس اصلاح تعرفه‌های اینترنت موبایل در دستور کار

معاون رگولاتوری گفت که اصلاح تعرفه‌های GPRS در برنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد اما فعلا در مرحله نظرخواهی و جمع‌آوری اطلاعات است.به گزارش فارس، صادق عباسی‌شاهکوه اظهار داشت: در بازنگری تعرفه‌های اینترنت، اصلاح تعرفه اینترنت موبایل (GPRS) نیز در برنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.معاون رگولاتوری افزود: اصلاح تعرفه‌های GPRS فعلا در مرحله نظرخواهی و جمع‌آوری اطلاعات است و هنوز به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع نشده که در صورت نهایی شدن به کمیسیون پیشنهاد خواهد شد.وی پیش از این گفته بود: زمانی که تعرفه‌های اینترنت موبایل وضع شد میزان استفاده از اینترنت موبایل به مانند امروز نبود اما با گسترش استفاده از این تکنولوژی لازم است تعرفه‌های آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد.