خرید لباس آل‌نعمه با نفت‌تهران مذاکره کرد

بازیکن ملی پوش باشگاه نفت‌تهران روز گذشته با مسئولان این باشگاه برای باقی ماندن در این تیم جلسه برگزار کرد.به گزارش فارس، احمد آل‌نعمه بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال نفت تهران که گفته می شود از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد روز گذشته با مسئولان باشگاه نفت تهران به مذاکره پرداخت.رحیم ایرانیان سرپرست تیم فوتبال نفت تهران در گفت و گویی کوتاه در این باره به خبرگزاری فارس گفت: دیروز صحبت هایی میان این بازیکن و باشگاه انجام شده و قرار است آل‌نعمه در همین یکی دو روز آینده پاسخش را در این باره به باشگاه اعلام کند.