خرید لباس تریاک و حشیش به جای خرما

محموله 254 کیلو گرمی تریاک و حشیش با تلاش و هوشمندی ماموران ایست و بازرسی ایستگاه شهید رشیدی خوروبیابانک اصفهان طی عملیاتی ویژه از یک دستگاه کامیون حمل بار خرما کشف شد. به گزارش آرمان، سرهنگ نبی اله سوادکوهی فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک اصفهان اظهار داشت: در راستای طرح برخورد و مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران ایست و بازرسی ایستگاه شیهد رشیدی این شهرستان با کار و تلاش شبانه روزی از ورود محموله قاچاق مواد مخدر در این محور با خبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی با اشاره به اقدامات گسترده ماموران و اینکه این محموله به همراه یک دستگاه کامیون حمل بار از یکی از استان های جنوبی کشور به سمت شهرهای شمالی در حال حرکت و عبور از این شهرستان شناسایی شد، افزود: با اجرای عملیاتی ویژه ،ماموران پلیس خوروبیابانک خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار 254 کیلو و 705 گرم مواد مخدر کشف کردند.سوادکوهی با بیان اینکه از این مقدار مواد، 115 کیلو و 305 گرم آن حشیش و مابقی تریاک بود که به طرز ماهرانه ای در خودرو و در کارتن های خرما جاسازی شده بود، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.