خرید لباس قیمت گذاری خودرو در حوزه شورای رقابت نیست

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد قطب سوم خودروسازی با هدف ایجاد رقابت امر قابل قبولی است؛ درباره افزایش قیمت خودرو ،‌گفت: خودروسازان از شورای رقابت سوءاستفاده کردند و افزایش قیمت را از این طریق توجیه کردند.مهرداد بذرپاش در گفت و گو با خانه ملت،‌ درباره ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور،‌ گفت: اگر ایجاد قطب سوم با هدف ایجاد رقابت باشد امرقابل قبولی است.نماینده مردم تهران،‌ری،‌شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت تولید خودرو در کشور درحال حاضربیش از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه است اما شاهد آن هستیم که خودروسازان  حداکثر یک میلیون و 500 دستگاه تولید می کنند یعنی 700 تا 800 هزاردستگاه از ظرفیت موجود خالی است.وی با بیان اینکه ایجاد قطب سوم با توجه به ظرفیت خالی موجود قابل قبول نیست مگر اینکه بگوییم ظرفیت‌های موجود را تعطیل کنیم، افزود: اضافه کردن یک قطب به ظرفیت خالی موجود امر قابل قبولی نیست و ضرورتی هم ندارد مگر با هدف رقابت باشد.این عضو هیات رئیسه مجلس درباره حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت خودروسازی گفت: خودروسازان خارجی می توانند سهام شرکت‌های موجود را خریداری و در بخش خودرو سرمایه گذاری کنند چرا که بسیاری از شرکت‌های خصوصی که ظرفیت تولید بیش از 200 هزار خودرو را دارند تنها 30 هزار دستگاه تولید می کنند و حاضرند سهام خود را به خارجی ها واگذار کنند.بذرپاش با بیان اینکه این شرکتها در لرستان و کرمان مستقر هستند و ظرفیت واحد رنگ و مونتاژ و سالن بدنه آنها خالی است، درباره قیمت خودرو که از سوی شورای رقابت اعلام شد،‌‌گفت: شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را ندارد و این موضوع در هیچ قانونی دیده نشده است.نماینده مردم تهران،‌ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه وظایف شورای رقابت مشخص است، گفت: خودروسازان از شورای رقابت سوءاستفاده کردند و افزایش قیمت را از این طریق توجیه کردند.این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری ورود کند وبا بیان اینکه افزایش قیمت پس از کاهش نرخ ارز توجیه ندارد ، افزود: خودروسازان درحال حاضر بخشی از فشارکاهش تولید و هزینه های سربار را بر قیمت تمام شده  خودرو سرشکن می کنند.