خرید لباس ناشران داوطلب، آثار خود را ممیزی می کنند

مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: ناشران داوطلب تا سه ماه آینده آثارشان را خود ممیزی می کنند.علی شجاعی صایین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: با هدف اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد داریم امکان صدور مجوز پیش از چاپ کتاب ها از سوی ناشران را به تدریج در سراسر کشور فراهم کنیم. وی افزود: در نخستین گام، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در همه استان ها به صورت مستقل کتاب هایشان را ارزیابی می کنند، این درحالی است که پیش از این فقط پنج استان خراسان رضوی، قم، اصفهان، کرمان و آذربایجان شرقی می توانستند آثارشان را بررسی کنند.مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: با محول کردن کار صدور مجوز کتاب به استان های مرتبط، روند صدور مجوز سرعت پیدا می کند.شجاعی صایین گفت: در طرح واگذاری صدور مجوز پیش از چاپ کتاب ها به ناشران، پیش بینی شده است که ناشران گروه هایی کارشناسی در انتشاراتی خود تعیین و آن گروه ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کنند.وی افزود: این گروه های کارشناسی، کتاب ها را ارزیابی و نتیجه را به صورت کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می فرستند؛ سپس در دبیرخانه هیئت نظارت بر چاپ کتاب،‌ مجوز پیش از چاپ را صادر می کنیم.مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نحوه اجرای این طرح اضافه کرد: تا سه ماه آینده ناشران داوطلب می توانند تقاضای خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند.شجاعی صایین گفت: ناشران دولتی برای تشکیل گروه های کارشناسی و صدور مجوز برای کتاب هایشان در اولویت هستند.وی درخصوص بازتاب های احتمالی این طرح گفت: هر اقدامی به طور طبیعی موافقان و مخالفانی دارد، ما از ظرفیت های قانون استفاده کرده ایم و هر اقدام را در چارچوب همین قانون باید نقد و ارزیابی کرد.مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این مصــــوبه ها آیین نامه اصلاحی خواهد داشت و در صورتی که نیاز باشد یا به هیئت نظارت گزارشی برسد، بر اســـــاس تحولات نشر بازبینی های لازم صورت می گیرد.