خرید لباس نیجریه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال این کشور را منحل کرد

 مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نیجریه بانادیده گرفتن تهدیدهای فیفا، کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال این کشور را منحل کرد.فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) پیش از این نیجریه را به دلیل برکناری امینو مایگاری رییس فدراسیون فوتبال این کشور توسط دولت نیجریه، به اعمال محرومیت های بین المللی تهدید کرده بود.به گزارش ایرنا از تارنمای الدوری والکاس قطر، درنشست یکشنبه شب اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نیجریه ،اقدام اخیر دولت به برکناری رییس و برخورد با وی بدون درنظر گرفتن تبعات آن مورد تایید قرار گرفت و رسما کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال این کشور منحل شد. وزیر ورزش نیجریه به دنبال اخراج و زندانی شدن رییس قبلی فدراسیون فوتبال این کشور ،لورانس کاتکین را به عنوان جانشین موقت دبیر فدراسیون فوتبال این کشور منصوب کرد. فیفا در نامه خود به فدراسیون فوتبال نیجریه یادآوری کرده بود که در صورتی که آمینو تا روز سه شنبه ( هشتم جولای ) به سمت خود به عنوان رییس فدراسیون فوتبال نیجریه بازنگردد، این فدراسیون از سوی فیفا با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. پس از شکست دو بر صفر نیجریه مقابل فرانسه درمرحله یک هشتم رقابتهای فوتبال جام جهانی برزیل ، وزیر ورزش و جوانان نیجریه از عملکرد فدراسیون فوتبال این کشور ابراز نارضایتی کرد. چند روز پس از اظهارات وزیر ورزش نیجریه ، دادگاهی در نیجریه حکم به انحلال کمیته اجرایی فدراسیون این کشور و برکناری رییس فدراسیون فوتبال نیجریه داد که در همین زمینه ˈ آمینو مایگاری ˈ روز جمعه پس از بازگشت از برزیل توسط پلیس این کشور بازداشت شد.تارنمای الدوری والکاس قطر گزارش داد که مقامات نیجریه ای برای قانونی جلوه دادن این اقدامات ،مجمع عمومی را به برگزاری نشست فوق العاده و انحلال کمیته اجرایی فدراسیون وادار کرده است.