خرید لباس آمار واردات 5 کشور بزرگ صادرکننده به ایران

آمارها حاکی از آن است که امارات متحده عربی در دو ماهه نخست سال جاری با اختصاص حدود 29 درصد از کل واردات ایران به خود، بیشترین میزان صادرات را به کشورمان داشته است.به گزارش ایسنا، آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میزان واردات ایران از امارات در طی دو ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و 950 هزار تن بوده است که ارزش آن دو میلیارد و 225 میلیون دلار بوده است.بر اساس این گزارش، میزان واردات از امارات در مدت مشابه سال قبل حود 650 هزار تن و با ارزش بیش از یک میلیارد دلار بوده است، بنابراین می‌توان گفت که واردات از این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 110 درصد افزایش داشته است.چین:در میان کشورهای صادرکننده کالا به ایران در دو ماهه نخست امسال، چین با 691 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 613 هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که واردات از این کشور 412 هزار تن و به ارزش 953 میلیون دلار به میزان 69 درصد افزایش داشته است.بر اساس آمار واردات از کشور چین 21 درصد کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد.هند:میزان واردات ایران از کشور هند در دو ماهه نخست سال جاری به بیش از 719 هزار تن می‌رسد که این حجم واردات برابر با حدود 693 میلیون دلار و 9 درصد از کل واردات ایران در دو ماهه نخست سال است.بر این اساس واردات از هند در دو ماهه نخست سال گذشته، بیش از 491 هزار تن با ارزش 572 میلیون دلار بوده است. بنابراین واردات از این کشور در این مدت نسبت به سال گذشته بیش از 21 درصد افزایش یافته است.ترکیه:واردات ایران از همسایه شمال غربی خود در دو ماهه نخست سال جاری بیش از 424 هزار تن به ارزش 542 میلیون دلار بوده است که این مقدار هفت درصد از ارزش واردات کشور در این مدت را شامل می‌شود.این در حالی است واردات به کشور ایران از ترکیه در مدت مشابه سال گذشته 501 هزار تن و معادل 491 میلیون دلار بوده است که این ارقام افزایش 10.5 درصدی از این کشور نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.جمهوری کره:میزان واردات از جمهوری کره در دو ماه نخست سال جاری بیش از 160 هزار تن بوده است که ارزش آن واردات که حدود شش درصد از کل واردات ایران در مدت مذکور را تشکیل می‌دهد، برابر حدود 459 میلیون دلار است.بر اساس این گزارش، واردات از این کشور در دو ماهه نخست سال گذشته، بیش از 317 هزار تن به ارزش 548 میلیون دلار بوده است. بنابراین ارزش واردات از جمهوری کره نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 16 درصدی همراه بوده است.