خرید لباس ايران در خاورميانه، آمريکا را مات کرده است

يک پايگاه خبري آمريکايي تصريح کرد ايران در صفحه شطرنج و در فضاي جغرافيايي خود با آمريکا در تقابل است و زير ساخت‌هاي دفاعي زيادي در سرتاسر خاورميانه داراست.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پايگاه آمريکايي ورلد نيوز در گزارشي با عنوان “مات شدن آمريکا در خاورميانه به‌دست ايران” نوشت: مات شدن آمريکا در منطقه به‌دست ايران امري کاملا آشکار است.در اين خصوص بايد درخواست کمک آمريکا از ايران جهت عدم ايجاد تنش در عراق را در نظر گرفت.در اين گزارش آمده است: در حالي که برخي جنگ طلبان داخلي آمريکا مدعي هستند که هرگز با ايران در خصوص عراق متحد نمي‌شوند اما ژنرال مارتين دمپسي، رئيس ستاد مشترک آمريکا از اجتناب ناپذير بودن احتمال همکاري آمريکا با ايران در امور عراق خبر داده بود.پس در حال حاضر برخي متوجه شده‌اند که ايران کليد خاورميانه براي تبديل شدن به جزيره ثبات است.