خرید لباس بازار داغ مسکن در ماه رمضان

بازار مسکن این هفته با توجه به آغاز ماه رمضان با کاهش قیمت نسبی روبه رو شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران بازار مسکن این هفته با توجه به آغاز ماه رمضان با کاهش قیمت نسبی روبه رو شده است. براساس این گزارش واحد 67 متری یک خوابه واقع در میدان پونک 35 متری گلستان 15 میلیون بیعانه وماهانه یک میلیون و200 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.همچنین  واحدی 66 متری 2 خوابه  واقع در اشرفی اصفهانی  40 میلیون تومان بیعانه وماهانه 600 هزار تومان اجاره گذاشته است.بر اساس این گزارش واحدی 70 متری 2 خوابه ،32میلیون تومان بیعانه وماهانه 930 هزار تومان اجاره گذاشته شده وقابل تبدیل به 45 میلیون رهن کامل است.همچنین واحدی 70 متری واقع در ستاری بالاتر از نیایش 10 میلیون تومان بیعانه و ماهانه 650 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.براساس این گزارش قیمت واحدی 66 متری واقع در کارگر شمالی  2 خوابه  12 میلیون تومان بیعانه و ماهانه 1 میلیون تومان اجاره گذاشته شده است. همچنین واحدی 70 متری واقع در بهار شمالی 15میلیون تومان بیعانه و ماهانه 800 هزار تومان اجاره گذشته می شود. ی مسکونی با همین متراژ در شرق تهران نیز برابر است.گفتنی است  واحدی 70 متری واقع در نارمک شیر مرد جنوبی 25 میلیون تومان بیعانه و ماهانه 650 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.براساس این گزارش واحدی 67 متری واقع پیروزی  30 میلیون بیعانه و ماهانه 450 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.  گفتنی است قیمت واحدهای مسکونی با فرا رسیدن ماه رمضان و به برکت این ماه کاهش یافته و صاحب خانه ها قصد افزایش قیمت را ندارد.