خرید لباس دعای کمیل بخشنامه‌ای در گلزار شهدا

جمهوری اسلامی نوشت:سرپرست فرمانداري يكي از شهرستان‌هاي استان خوزستان با صدور بخشنامه‌اي به همه ادارات و نهادها، از مسئولين ادارات توصيه كرده خود و كاركنان تحت امرشان در دعاي كميل كه هر هفته پنج‌شنبه ساعت 21:30 دقيقه شب در محل گلزار شهدا تشكيل مي‌شود شركت نمايند. سرپرست فرمانداري در اين بخشنامه، شركت در اين اقدام مستحب را در ارزيابي عملكرد كاري و ارزشيابي آنها مؤثر دانسته است. از آنجا كه به نظر مي‌آيد ضرر اينگونه دستورات بيش از فايده آن است خوب است استاندار خوزستان جلوي صدور اينگونه بخشنامه‌هاي دستوري آن هم درخصوص عبادات مستحب و فردي را بگيرد.