خرید لباس سفیر ایران در آلمان تغییر کرد

علی ماجدی معاون کنونی بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در آلمان منصوب شد. به گزارش ایرنا، علی ماجدی متولد 1325 دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی است و از سال 1360 تا کنون در سمت های مختلفی خدمت کرده که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: سال های60 تا 61 عضو هیات مدیره شرکت مخابرات سال 63 دفتر ریاست جمهوری سال 64 مشاور اقتصادی نخست وزیر وقت سال های 64 تا 68 معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی سال های 68 تا 70 کاردار ایران در امارات متحده (ابوظبی) سال های 71 تا 74 سفیر ایران در برزیل سال های 74 تا 76 مدیر کل کشورهای مشترک المنافع سال های 76 تا 78 معاون نفت و گاز دریای خزر سال های 78 تا 83 سفیر ایران در ژاپن سال های 83 تا 84 معاون اقتصادی وزیر امور خارجه سال های 84 تا 92 مشاور عالی شرکت های اقتصادی سال 92 معاون بازرگانی و امور بین الملل وزیر نفت همچنین از دیگر فعالیت های وی می توان به تالیف کتاب نظری – تحلیلی ˈپول و بانکˈ اشاره کرد.