خرید لباس فراخوان تهیه جهیزیه برای عروس یتیم

سایت خیریه همت نوشت:سلام و خداقوتاین فراخوان برای تهیه جهیزیه عروسی یتیم است.خانم ن.ا سالها قبل پدر خود را از دست داده است.با مشکلات فراوان به همراه یک خواهر و سه برادر خود زندگی می کرده اند تا این که دی ماه سال گذشته با جوانی عقد می کنند.متاسفانه یک ماه بعد از عقد مادر این دختر خانم هم فوت می کنند.در خانه ای ۲۸ متری در منطقه خاوران تهران با شرایطی فوق العاده سخت زندگی می کنند.متاسفانه بعد از فوت مادر هنوز یارانه خانواده نیز برقرار نشده است.یکی از برادران در بازار با حقوقی ناچیز شاگردی می کند.برخی نهادها و خیرین هم کمک مختصری به این خانواده می کنند.قصد خانواده داماد این بوده است که انشاالله بعد از ماه مبارک رمضان به خانه بخت بروندولی به خاطر نبود جهیزیه این امربرای عروس ناممکن به نظر می رسیده است.همت کنید بار دیگر خانواده ای را شاد کنیم.تذکر مهم:در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شدبرای شرکت در این امر خیر به اینجا مراجعه کنید.