خرید لباس قیمت هر لیتر بنزین در بازار آسیا چقدر است؟

قیمت هر لیتر بنزین وارداتی از بازارهای آسیایی، بدون احتساب هزینه حمل و نقل حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.به گزارش تسنیم، میانگین  قیمت فروش هرتن بنزین در بین روزهای 28 خرداد تا 13 تیرماه در بازار خلیج فارس حدود هزار و 80 دلار بود؛ یعنی هر لیتر بنزین بر اساس ارز آزاد، حدود سه هزار و 360 تومان می‌شود.بر اساس بولتن منتشر شده توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، به طور متوسط هر تن نفتا 950 دلار،  هر تن نفت‌گاز(گازوئیل) 900 دلار، هر تن سوخت جت 960 دلار و نفت‌کوره 600 دلار در این بازار خرید و فروش شد.همچنین میانگین قیمت هر تن بنزین در بازار سنگاپور در این مدت نیز هزار و 100 دلار معادل هر لیتر سه هزار و 420 تومان بود.  علاوه بر این، میانگین قیمت هر تن گازوئیل، سوخت جت، نفتا و نفت‌کوره در این بازار به ترتیب حدود 920، 980، 970 و 640 دلار بود.