خرید لباس مسکن متري ۲۰ ميليون تومان در يک روستا

عزت‌الله خان‌محمدي، درباره ساخت و سازهاي غير مجاز در محدوده شميرانات اظهار داشت: تهران و شميرانات به شرايط اقليمي و آب و هوايي و زيست محيطي پيشاني نظام محسوب مي‌شود. زمين در بخشي از شميرانات حداقل متري 5 ميليون تومان و مسکن از 15 تا 20 ميليون تومان در هر متر خريد و فروش مي‌شود. فرماندار شميرانات در گفت‌وگو با فارس، ادامه داد:‌ به لحاظ ساختارهاي موجود در شهرستان شميرانات اين شهرستان مهاجر‌پذير است و بخشي از آن نيز مردم اصيل منطقه محسوب مي‌شوند که اين موضوع يک پارادوکسي را ايجاد مي‌کند.