خرید لباس موسوي بهترين مدافع ليگ جهاني واليبال

سيدمحمد موسوي عراقي در پايان دور مقدماتي يا بين قاره‌اي ليگ جهاني واليبال همچنان عنوان بهترين مدافع را در اختيار دارد.در پايان مرحله بين قاره‌اي ليگ جهاني واليبال محمد موسوي با 0.96 امتياز بهترين مدافع شد و بازيکناني از روسيه و ايتاليا در مکان‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند.در فهرست امتيازآورترين بازيکنان ليگ جهاني آندرسون ماتيو از آمريکا با 259 امتياز در صدر اين فهرست قرار دارد. بازيکناني از صربستان و آمريکا با 220 و 210 امتياز در رتبه‌هاي دوم و سوم هستند و شهرام محمودي از ايران با 149 امتياز در رتبه هشتم است. محمودي در پايان هفته ششم در رتبه چهارم اين فهرست قرار داشت و به دليل مصدوميت در برابر لهستان به ميدان نرفت.ساندر تايلور از آمريکا با 50.89 درصد موفقيت در رده نخست بهترين زنندگان اسپک قرار دارد. بازيکناني از ايتاليا و صربستان در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند. شهرام محمودي از ايران با 47.41 درصد موفقيت در رتبه نهم اين فهرست قرار دارد.در ميان بهترين زنندگان سرويس در دور مقدماتي ليگ جهاني، ديميتري از روسيه با ميانگين 0.36 امتياز در هر ست در رده نخست قرار دارد و بازيکناني از آمريکا به ترتيب با 0.35 و 0.33 امتياز در هر ست در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. محمد موسوي در اين فهرست در رتبه دهم است.زاتورسکي پاول از لهستان با ميانگين 2.52 در هر ست در رده نخست بهترين توپ‌گيران دور مقدماتي ليگ جهاني واليبال ايستاده است و بازيکناني از برزيل رتبه‌هاي دوم و سوم را در اختيار دارند. در اين فهرست فرهاد قائمي از ايران با ميانگين 1.49 در رتبه هشتم قرار دارد.در فهرست بهترين دريافت کنندگان، شوجي اريک از آمريکا با 52.65 درصد موفقيت در رده نخست ايستاده است. بازيکناني از لهستان و بلغارستان به ترتيب با 41.55 و 40.55 درصد موفقيت در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند. فرهاد قائمي از ايران 36.73 درصد موفقيت در رده هفتم دريافت کنندگان دور مقدماتي ليگ جهاني سال 2014 قرار گرفت.فابين از لهستان با 6.55 پاس صحيح در هر ست رده نخست بهترين پاسورهاي ليگ جهاني را به خود اختصاص داد. بازيکن صربستان با 6.00 و سعيد معروف پاسور و کاپيتان تيم ملي واليبال ايران نيز با ميانگين 5.39 پاس صحيح در هر ست در رده‌هاي دوم و سوم اين رده‌بندي ايستادند.دور مقدماتي ليگ جهاني واليبال شب گذشته به پايان رسيد و تيم‌هاي ايتاليا، ايران و برزيل از گروه يک و آمريکا و روسيه از گروه دو به مرحله نهايي اين رقابت‌ها صعود کردند.