خرید لباس نگاه شما: تلاش معکوس مسئولان مترو

رضایی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعاتیک هفته پس از انتشار عکسهای پله های برقی ایستگاه متروی حبیب الله توسط سایت ، در شب اول ماه مبارک رمضان بنرهایی جهت عذرخواهی و وعده تلاش جهت برطرف کردن این مشکل نصب شد.نکته جالب اینجاست که چند روز پس از نصب این بنرها آخرین پله برقی سالم این ایستگاه نیز از خدمت رسانی خارج شد.تلاش و جدیت معکوس مسئولان مترو قابل تقدیر است.