خرید لباس کشف مهم یک محقق ایرانی در زمینه سرطان‌

محقق و استاد ایرانی دانشگاه «لوئیز ویل» آمریکا موفق به کشف یک نشانگر(Biomarker) جدید برای سرطانهای ناشی از آلاینده های زیست محیطی شده است.به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر«سعید عندلیب جورتانی» استاد دپارتمان پاتولوژی و پزشکی آزمایشگاهی دانشگاه لوئیز ویل آمریکا در سخنرانی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از کشف این نشانگر جدید خبر داد.جورتانی در این سخنرانی با بیان اینکه بیش از 10 سال بر روی این نشانگر به نام ˈلاین وانˈ (Line-1) کار کرده است، گفت: مطالبی که در باره این موضوع ارائه می کنم تاکنون منتشر نشده و در حد حق ثبت اختراع ( Patent) است.نشانگرها شامل هر نوع ماده ای مانند پروتئین یا آنزیم در بافت بدن انسان است که به عنوان شاخصی برای بیماری، پیش بینی کننده یا پیشگیری کننده بیماری یا تعیین شدت آن به کار می رود.نشانگر لاین وان، تعدادی از کروموزوم هاست که در شرایط عادی در بدن فعالیت خاصی ندارد و محصولی تولید نمی کند.این محقق ایرانی در سخنرانی خود به انواع نشانگرها و اهمیتی که در شناسایی و تشخیص انواع سرطان دارند، اشاره کرد.وی در باره نتیجه تحقیقات خود در این زمینه گفت: مهار پروتئینˈاو آر اف وانˈ(ORF1) و تولید نشانگر لاین وان از طریق واکنش ˈهیپرمتیلاسیونˈ در سلولهای هدف می تواند سیر ایجاد سرطانهای ناشی از عوامل آلاینده زیست محیطی را تحت کنترل یا پیشگیری قرار دهد.پروتئین او آر اف وان (Open reading frame 1) ، یک توالی مشخص از ژن هاست که تکرار می شود.متیلاسیون، فرایندی است که در آن رفتار یک ژن تغییر می کند بدون اینکه در خود ژن، تغییری ایجاد شود در واقع این واکنش بر روی ژن ها انجام می شود و عوامل سرطانزا را سرکوب می کند.هیپر متیلاسیون به معنای انجام زیاد این واکنش است.رئیس دانشکده داروسازی اصفهان در باره این خبر به ایرنا گفت: دکتر جورتانی به طور تخصصی در باره بیوفناوری و سرطان شناسی فعالیت می کند و این سخنرانی او نیز در این زمینه بود.«محسن مینائیان» افزود: با کشف نشانگر جدید توسط این محقق ایرانی، می توان به دست یافتن به روش های جدیدی برای تشخیص، کنترل و پیشگیری از سرطانهای ناشی از عوامل آلاینده محیط زیست بیشتر امیدوار بود.به گفته کارشناسان، تحقیقات نشان می دهد که 93 درصد علل شیوع انواع سرطان، آلودگی های زیست محیطی مانند اشعه ها، ویروس ها، باکتریها و مواد شیمیایی است