خرید لباس تشکيلات خودگردان فلسطين به جلوگيری از انتفاضه در قدس متعهد شده است

شبکه
تلویزیونی الاقصی در خبری گزارش داد نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان
فلسطین راهپیمایی طرفداران حماس در شهر الخلیل را سرکوب کردند.این
شبکه همچنین در خبری گزارش داد شماری از نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان
فلسطین در منطقه جیشوری در طولکرم مستقر شده اند تا از نزدیک شدن
تظاهرکنندگان فلسطینی به پایگاه صهیونیستی مستقر در منطقه جلوگیری کنند.در
همین حال شبکه تلویزیونی الاقصی در خبری فوری گزارش داد رادیو رژیم
صهیونیستی اعلام کرد تشکیلات خودگردان فلسطین و دستگاه های امنیتی وابسته
به آن به سران این رژیم و مقامات کاخ سفید قول داده اند که از هیچ تلاشی
برای جلوگیری از وقوع انتفاضه جدید در قدس دریغ نورزند.