خرید لباس ثبت ازدواج در اندونزی رایگان شد

دولت اندونزی با اصلاح قانونی در مورد درآمدهای دولتی بدون مالیات در وزارت امور مذهبی این کشور، زمینه ثبت ازدواج رایگان را فراهم کرد.به گزارش ایرنا، ˈلقمان حکیم صیف الدینˈ وزیر امور مذهبی اندونزی روز سه شنبه گفت: پیش از این نیز بهای ثبت ازدواج در اندونزی پرداخت نمی شد اما برخی از ثبت کنندگان مبالغی به عنوان پاداش دریافت می کردند.براساس قانون جدید مقامات دولتی اندونزی از دریافت هرگونه وجوه نقدی به دلیل انجام فعالیت هایی از قبیل حمل و نقل و هر نوع فعالیت دیگر منع شده اند.پیش از این اگر ثبت ازدواج در خارج از دفاتر مذهبی انجام می شد ثبت کنندگان مبالغی را به عنوان پاداش و یا عناوین دیگر دریافت می کردند.براساس آمار وزارت امور مذهبی اندونزی 94 درصد از ازدواج های این کشور خارج از دفاتر امور مذهبی ثبت می شوند.وزیر امور مذهبی اندونزی اظهار امیدواری کرد که این قانون به عنوان چارچوبی برای خدمت به کسانی که قصد ازدواج دارند به کار گرفته شود.جاکارتا پست نوشت که ثبت ازدواج در اندونزی می تواند در دفاتر امور مذهبی این کشور و یا در خارج از این دفاتر انجام شود.این قانون جدید همچنین چارچوب مشخصی برای ثبت ازدواج در ساعات غیرکاری و همچنین خارج از دفاتر مذهبی تعیین کرده است.دریافت مبلغی به عنوان پاداش ثبت ازدواج از سوی دفترداران اندونزیایی باعث از بین شفافیت در درآمدهای آنها و همچنین شیوع فساد در وزارت امور مذهبی این کشور می شد.سازمان مبارزه با فساد اندونزی وزارت امور مذهبی این کشور را جز 22 نهاد فاسد این کشور معرفی کرده بود.