خرید لباس ثبت قرارداد بازيکنان و مربيان پرسپوليس

يازده بازيکن و مربي پرسپوليس با حضور در هيات فوتبال استان تهران قرار داد خود را با اين باشگاه ثبت کردند.هفت بازيکن و چهار مربي تيم فوتبال پرسپوليس قرارداد خود را در هيات فوتبال استان تهران براي حضور در فصل آينده ليگ برتر فوتبال ايران به ثبت رساندند.به گزارش ايسنا، جواد منافي، محمد دايي، بهزاد غلامپور و محمدرضا مولايي از کادر فني و نيسلون جونيور، سوشا مکاني، مهدي دغاغله، مهدي طارمي، محسن بنگر و رضا نوروزي و احمد نورالهي از جمع بازيکنان با حضور در هيات فوتبال تهران قرارداد خود را به صورت رسمي با اين باشگاه ثبت کردند.رضا فروزاني هم از کادر فني تيم فوتبال پرسپوليس نتوانست با حضور در هيات تهران قرار خود را ثبت کند و اين کار را به روز ديگري موکول کرد.