خرید لباس دزدی 11 ساله دولت فرانسه از اموال ملت عراق

«دولت فرانسه پس از 11 سال، پول‌های بلوکه شده از زمان رژیم صدام را به دولت عراق پس نمی‌دهد.»به گزارش کیهان روزنامه فیگارو با انتشار این خبر نوشت:11 سال پس از سقوط حکومت بعثی صدام حسین، پول‌های این دیکتاتور هنوز هم در بانک‌های فرانسه خوابیده‌اند. این در حالی است که قطعنامه سازمان ملل متحد در سال 2003 خواهان استرداد دارایی‌های دولت صدام به حکومت جدید شده است.فیگارو میزان این سرمایه را در فرانسه 20 میلیون یورو ارزیابی کرده که باید حدود یک میلیون سهام برخی از مؤسسات فرانسوی را هم به آن اضافه کرد.به روایت فیگارو، فرانسه تنها کشوری در جهان است که دارایی‌های رژیم گذشته عراق را بازپس نداده است. فرانسه در عین حال با هرچه پیچیده‌تر کردن مباحثات میان دوطرف، از استرداد دارایی‌ها جلوگیری می‌کند.دولت عراق بارها پرس‌وجو کرده که لااقل از میزان سودی که یک میلیون و صدوسی هزار سهام عراقی از سال 1980 تاکنون نصیب خود کرده خبری بگیرد. گفته می‌شود که سرانجام عراقی‌ها توانسته‌اند رد پای این سهام را پیدا کنند و بفهمند که ارزش تقریبی آنها حدود چندصد میلیون یورو می‌شود.فیگارو می‌نویسد: این ماجرا روابط میان دو کشور را تخریب کرده است و مناسبات تجاری میان آنها نیز در پائین‌ترین سطح خود قرار دارد. حتی از نظر سیاسی هم فرانسه نقش و وزنی در عراق ندارد. به طوری که سفیر این کشور در بغداد در سه سالی که در آنجا حضور داشته است، حتی یکبار طرف گفت‌وگوی دولت عراق قرار نگرفته است.