خرید لباس رئیس پلیس گذرنامه تغییر کرد

با حکم فرمانده نیروی انتظامی، رئیس پلیس گذرنامه تغییر کرد.به گزارش فارس، با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سرهنگ ابراهیم رضایی به عنوان رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا انتخاب شد. لازم به ذکر است که پیش از این سردار صادقی در این سمت مشغول به کار بوده است.سردار صادقی در حال حاضر به عنوان جانشین رئیس پلیس امنیت ناجا مشغول به خدمت است.