خرید لباس رفيعي: پوشيدن پيراهن حجازي هنر نيست

اگر فردي ناصر حجازي را دوست دارد، پوشيدن پيراهن او هنر نيست. عمل کردن به عقايد ايشان که صداقت و پايبندي به حرف و تعهد است اهميت دارد.امير رفيعي، مدير سابق سايت ناصر حجازي که امسال نيز همچون سال‌هاي گذشته در استقلال حضور دارد، پيرامون حرفهاي رحمتي گفت: «من در زماني که مدير مسئول سايت شخصي و رسمي ناصر حجازي بودم , افکار و عقايد خودم را داشتم و اهالي فوتبال از مواضع سايت در زمان مديريت من آگاه هستند و اين در حالي بود که در مجموعه استقلال فعاليت مي کردم . امروز که فتح اله زاده ديگر در استقلال نيست، اگر امير قلعه نويي فردي کينه اي و انتقام جو بر حسب صحبت‌هاي رحمتي بود و علاقه به حجازي را جرم مي دانست، بي ترديد از افشارزاده که شناخت چنداني از من نداشت درخواست مي‌کرد تا من که دوست و مدير سايت حجازي بودم و حتي فيلم ايشان را ساخته ام ديگر دراستقلال نباشم اما اين اتفاق نيفتاد تا امروز در باشگاه فعاليت کنم. ضمن آنکه در ديدار کوتاهي که چندي قبل بطور اتفاقي در باشگاه ميان ما بوجود آمد نهايت احترام برقرار بود و ايشان حتي کلامي از مواضع سايت ناصر حجازي صحبت نکردند.برايم نه بعنوان يک مسوول در استقلال که بعنوان يک هوادار و دوستدار ناصر حجازي در ارتباط با رحمتي جاي سوال است چرا ايشان که مدعي است اينچنين ناصر حجازي را دوست دارد، سال 86 بخاطر پيشنهاد بهتر مس کرمان، حجازي را رها کرد تا فرصت شاگردي ايشان را از دست بدهد؟ چرا رحمتي پس از فينال جام حذفي که پيراهن حجازي را با بازتوليد من بر تن کرد، ديگر نام ناصر حجازي را حتي در جشن قهرماني ليگ 91-92 بر زبان نياورد تا زماني که بحث تيم ملي و جدايي وي از استقلال مطرح شد؟ رحمتي که اينچنين به حجازي علاقه مند است، چرا سال گذشته به مراسم رسمي افتتاح سايت حجازي که دعوت بود نيامد؟ مراسمي که مديرعامل وقت و آندرانيک تيموريان نيز حضور داشتند. مگر آندويي که هم در مراسم حضور يافت و هم بعدتر بخاطر تولد حجازي بر مزارش حاضر شد، مورد بازخواست قرار گرفت؟ مگر نه اينکه آندو در استقلال حضور داشت و امسال نيز باشگاه براي حفظ وي نهايت تلاش خود را دارد؟رفيعي در خاتمه گفت: اگر فردي ناصر حجازي را دوست دارد، پوشيدن پيراهن او هنر نيست. عمل کردن به عقايد ايشان که صداقت و پايبندي به حرف و تعهد است اهميت دارد.