خرید لباس ضربه سر فان پرسي روي سکه ضرب شد+عکس

ضربه سر ديدني فان پرسي در ديدار لاله هاي نارنجي مقابل اسپانيا در هلند روي سکه ضرب شد.شهر اوترخت در کشور هلند فقط 6000 هزار سکه يادبود منقش به تصوير رابين فان پرسي ضرب کرده و هر کدام را به قيمت 9.95 يورو خواهد فروخت.