خرید لباس مارادونا: بايد به اين تيم آرژانتين احترام گذاشت

اسطوره فوتبال آرژآنتين از تيم ملي کشورش به نيکي ياد کرد و آن را شانس اول حضور در فينال خواند.ديه‌گو مارادونا که پيش از اين از تيم ملي کشورش انتقاد کرده بود در آستانه ديدار آرژانتين و هلند گفت: بايد به اين تيم آرژانتين احترام گذاشت. آنها هر بازي نسبت به بازي قبل بهتر مي‌شوند و لياقت حضور در فينال جام جهاني را دارند. هلند حريف قدري براي آرژانتين نخواهد بود.وي گفت: به نظر من دو تيم برزيل و آلمان در يک سطح هستند و ديگر بازي نيمه نهايي نمي‌تواند برنده‌اي از پيش تعيين شده داشته باشد.