خرید لباس نامه 200 نماینده به لاریجانی

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی از تدوین و امضای نامه ای از سوی حدود 200 نفر از نمایندگان خطاب به رئیس مجلس خبر داد و گفت: دولت طی مصوبه ای مانع اجرای قانون تقسیمات کشوری شده است و آقای لاریجانی طبق قانون می تواند این مصوبه غیر قانونی دولت را لغو کند که طی نامه ای خواستار این امر شده ایم.سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از تدوین و امضای نامه ای از سوی حدود 200 نفر از نمایندگان خطاب به ریاست مجلس خبر داد.نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هشتم قانون تقسیمات کشوری را به تصویب رساند اما دولت یازدهم جلوی اجرای این قانون را با تصویب مصوبه ای در هیأت دولت گرفته است.وی اظهار داشت: در نامه به ریاست مجلس خواستار لغو مصوبه دولت شده ایم زیرا طبق آیین نامه داخلی مجلس لاریجانی می تواند مصوبات غیر قانونی دولت را لغو کند. رئیس مجلس باید توضیح دهد که به چه علت این مصوبه غیر قانونی را لغو نکرده است.