خرید لباس نگاه شما: فرزند امام(ره) در تویسرکان

عكس حاج سيد احمد خميني در جمع تعدادي از كاركنان فرمانداري شهرستان تويسركان سال 1370 ياد باد آن روزگاران ياد باد…