خرید لباس وزیر اقتصاد، نماینده اراک را قانع کرد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیحات خود درمورد پرداخت وام ازدواج جوانان محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی را قانع کرد.به گزارش ایرنا، طیب نیا برای پاسخ به سوال ملی آصفری نماینده مردم اراک در مجلس درباره پرداخت وام ازدواج جوانان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.وزیر اقتصاد در این جلسه تاکید کرد که از نظر دولت، پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج اولویت ویژه دارد و ما نسبت به شرایط حاکم نگران هستیم.محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی پس از سخنان وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال علی لاریجانی رییس مجلس که آیا از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شده است یا خیر، گفت: اگر وزیر زمانی را برای حل این مشکل مشخص کند من از پاسخ های وی قانع خواهم شد.لاریجانی نیزاظهارداشت: وزیر نمی تواند این کار را انجام دهد چون وی مسوولیت مستقیم بانک ها را برعهده ندارد، اما در صحبت هایشان هم گفتند که سعی می کنند در اسرع وقت آن را حل کنند.آصفری دوباره تاکید کرد که اگر وزیر زمانی را مشخص کنند من قانع می شوم که لاریجانی از طیب نیا پرسید شما می توانید زمانی را مشخص کنید؟، طیب نیا هم پاسخ داد: در دو ماه آینده. لاریجانی نیز این سخنان وزیر اقتصاد را اعلام کرد و گفت: آقای طیب نیا زمان 2 ماهه برای حل این موضوع درخواست کرده و گفته اند که برای حل مشکل وام ازدواج جوانان تمام تلاش خود را خواهند کرد.آصفری پس از سخنان لاریجانی نیز تاکید کرد اگر وزیر اقتصاد مدت 2 ماه را اعلام کرده اند که در این زمان مشکل حل می شود من نیز قانع می شوم.لاریجانی سپس اعلام کرد که محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شد.