خرید لباس کاهش قرارداد عشوري از دو به يک سال

با توافق مسئولان باشگاه ذوب‌آهن و سينا عشوري قرارداد اين بازيکن از 2 سال به يک سال کاهش يافت.سينا عشوري که قرارداد خود را يک ماه پيش با باشگاه ذوب‌آهن به مدت 2 سال تمديد کرده بود با توافق مسئولان باشگاه ذوب‌آهن قراردادش را به يک سال کاهش داد و به اين ترتيب اين بازيکن فصل آينده بازيکن آزاد محسوب خواهد شد.البته نکته قابل ذکر در اين خصوص آن است که هر چند اين کاهش قرارداد با توافق طرفين صورت گرفته است، اما مسئولان باشگاه ذوب‌آهن چرا بايد به اين راحتي قرارداد سينا عشوري را که از مهره‌هاي کليدي اين تيم محسوب مي‌شود از 2 سال به يک سال تقليل دهند. به طور حتم فصل آينده اگر عشوري قرارداد خود را با ذوب‌آهن تمديد نکند تيم فوتبال ذوب‌آهن که هم اکنون نيز با کمبود بازيکنان تاثير گذار روبرو است دچار مشکل خواهد شد به خصوص که سينا عشوري در چند سال گذشته در پست‌هاي مختلفي مانند دفاع راست، هافبک دفاعي، هافبک مياني و هافبک راست….. بازي کرده است و به نوعي آچار فرانسه تيم ذوب‌آهن محسوب مي‌شود.