خرید لباس اشرف غنی: کار به دولت موازی نخواهد کشید

اشرف غنی احمد زی، در نشستی خبری در خانه خود اعلام کرد منتظر اعلام نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری باقی می‌ماند.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، احمد زی با اعلام این موضع در واقع به سخنان اخیر عبدالله عبدالله، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تلقی می‌شود.وی سخنان اخیر عبدالله عبدالله را تاسف‌ بر انگیز خواند و گفت: ما مخالفتی با بازشماری آرای مشکوک در انتخابات اخیر نداریم و به پاکی آرای خود ایمان دارم. ما در هرحال پایبند قانون خواهیم بود.اشرف غنی ادامه داد: هدف ما ایجاد یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان است و کار به تشکیل حکومت موازی نخواهد کشید.