خرید لباس اقدام شیطنت آمیز روزنامه اسرائیلی هارتص

در شرایطی که مذاکرات هسته ای بین گروه 1+5 و جمهوری اسلامی ایران بصورت فشرده در وین جریـان دارد ، روزنامه اسرائیلی هارتص امروز سه شنبه 17/4/93 ، مقاله ای را تحت عنوان مقاله اختصاصی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این روزنامه حاوی دیدگاه های وی درخصوص روند صلح و تحولات منطقه از جمله موضوع هسته ای کشورمان منتشر کرده است .به گزارش «»، در حالی که اگر این مقاله به دقت مورد بررسی قرار گیرد ، مشخص می شود که این مطلب منتشره از سوی اوباما ، مقاله اختصاصی وی برای هارتص نیست ، بلکه این مطلب پیام اوباما به کنفرانس اسرائیل در مورد صلح است که حدود بیش از هشت روز قبل نوشته شده و امروز به عنوان مقاله جدید از سوی هارتص منتشر شده است . بر همین اساس بایستی در تحلیل این مواضع اوباما ، زمان نوشتن مطلب را در نظر گرفت و از افتادن در دام خط تبلیغی صهیونیست ها پرهیز کرد . صهیونیست هائی که بـارها نـارضایتی خود را از رونـد کنونی مذاکرات هسته ای بین 1+5 و کشورمان ابراز نموده اند .