خرید لباس دستگيري عضو فيفا به خاطر تقلب

يک عضو کميته ميزباني فيفا به دليل اتهام تقلب در بليت فروشي جام جهاني از سوي پليس برزيل دستگير شد.پليس برزيل امروز (سه‌شنبه) مدير يک شرکت بريتانيايي را که با فيفا شريک بوده و مسئول فروش برخي از بليت‌هاي جام جهاني بوده را به دليل ايجاد بازار سياه و تقلب در بليت فروشي دستگير کرد.ري ويلن، عضو کميته‌ ميزباني فيفا در حالي که در هتل خود در ريودوژانيرو نشسته بود به وسيله پليس برزيل دستگير شد. پيش از اين هم يازده فرد مظنون ديگر در ارتباط با اين پرونده‌ دستگير شده بودند.ويلن 64 ساله که اهل بريتانيا است، در حالي از سوي فيفا دستگير شده که هنوز مقامات پليس برزيل گناهکار بودن او را قطعي ندانستند.پيش از اين گفته شده بود که افراد معروفي از جمله پدر نيمار هم در ايجاد بازار سياه در بليت فروشي در جام جهاني دست داشته‌اند، اما تاکنون اتهام هيچ فردي ثابت نشده است.