خرید لباس فغانی و کامرانی‌فر به ایران بازگشتند

علی‌رضا فغانی و حسن کامرانی‌فر، نمایندگان جامعه داوری ایران در جام جهانی 2014 به ایران بازگشتند.به گزارش ایسنا، علی‌رضا فغانی و حسن کامرانی‌فر، نداور و کمک داور ایرانی حاضر در جام جهانی 2014 برزیل امروز (سه‌شنبه) به ایران بازگشتند.فغانی و کامرانی‌فر به عنوان تیم ذخیره داوری به برزیل رفته بودند و در چند دیدار به عنوان داور چهارم و کمک داور ذخیره انجام وظیفه کردند.