خرید لباس مجوز خروج از کشور مشمولان آسان می‌شود

سرهنگ ابراهيم رضايي به هماهنگي‌هاي اخير سازمان وظيفه عمومي ناجا و پليس مهاجرت و گذرنامه اشاره كرد و اظهار داشت: از اين پس، ديگر لازم نيست مشمولاني كه داراي گذرنامه هستند و اجازه خروج خود را از نظام وظيفه دريافت مي‌كنند، براي درج و ثبت آن در سيستم به پليس گذرنامه و مهاجرت مراجعه كنند. به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: پيش از اين، مشمولان داراي گذرنامه براي خروج از كشور بايد به سازمان وظيفه عمومي مراجعه، اجازه خروج دريافت مي‌كردند و پس از صدور با مراجعه به مديريت گذرنامه استان‌ها، مجوز خود را در سيستم ثبت كرده و در نهايت مي‌توانستند به مرزها رفته و از كشور خارج شوند، اما با تمهيدات صورت گرفته و ارتباطات سيستمي كه بين سازمان نظام وظيفه و پليس مهاجرت و گذرنامه برقرار شده، ديگر لازم نيست مشمولان براي درج اجازه خروج خود، به پليس گذرنامه مراجعه نمايند. رييس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا تاكيد كرد: مشمولان داراي گذرنامه پس از دريافت اجازه خروج، مي‌توانند ظرف 24 تا 48 ساعت به مرزها مراجعه كرده و خارج شوند.