خرید لباس مرگ مرموز نوعروس و 2 کودک خردسال

مرد جوان زماني که براي از بين بردن سوسک و مورچه هاي واحد آپارتماني اش در مجتمع مسکن مهر، سم مي خريد نمي دانست مرگ نوعروس 18 ساله و دو کودک خردسال را رقم مي زند.تيم جنايي در جريان تحقيقات پليسي احتمال قتل را رد کرده اند.به گزارش ابتکار، پانزدهم تيرماه امسال ماموران پليس در جريان مرگ سه نفر در يکي از مجتمع هاي مسکن مهر در شهر بندرعباس قرار گرفتند.در ادامه تيمي از ماموران همراه بازپرس جنايي در ساختمان مور نظر در شهرک پيامبر اعظم(س) حاضر شدند.در بررسي هاي اوليه مشخص شد سه نفر از ساکنان اين ساختمان که نوعروس 18 ساله، دختر 4 ساله و پسر 3 ساله اي بودند به علتي نامعلوم جان خود را از دست داده اند. نکته اي که باعث پيچيده تر شدن معماي اين ماجرا شد اين بود که سه قرباني در واحدهاي مختلف اين مجتمع زندگي مي کردند و محل مرگ آنها با يکديگر فاصله داشت.در اين حادثه همچنين 12 نفر ديگر هم دچار مسموميت شده بودند.در ادامه پزشک جنايي در محل حاضر و پس از معاينات تخصصي اعلام کرد قربانيان بر اثر استنشاق گازي خطرناک و سمي جان خود را از دست داده اند.پس از اعلام گزارش پزشکي قانوني تحقيقات براي شناسايي منشاء اين گاز سمي آغاز شد.کارشناسان با تجسس هاي گسترده متوجه شدند منشاء اين گاز سمي از خانه يکي از اهالي بوده که چند روزي خانه خود را ترک کرده است.مالک آپارتمان بلافاصله احضار شد که پس از باز کردن در خانه مشخص شد استفاده از سم مهلک براي از بين بردن سوسک و مورچه هاي خانه منشاء اين گاز سمي بوده است.مالک آپارتمان در تحقيقات گفت: حيوانات موذي باعث از بين رفتن آسايش من و خانواده ام شده بودند به همين خاطر به يک مغازه سم فروشي رفته و قرصي را گرفتم که صاحب مغازه گفت اگر اين قرص را در اتاق گذاشتيم بايد سه روز خانه را ترک کنيم. ما نيز اين کار را کرده و تصور نمي کردم انتشار گاز سمي باعث مرگ همسايه ها شود.يک مقام آگاه در اين رابطه گفت: برخي شايعات در خصوص عمدي بودن اين ماجرا در شهر پخش شده است که اين موضوع از سوي تيم جنايي رد شده است و مرگ اين سه نفر و مسموميت ديگر ساکنان ساختمان تنها يک حادثه بود.