خرید لباس کرمان؛ از کم آب‌ترین استان‌های کشور

مشاور و مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست کشور گفت: طی گزارش یک هفته اخیر بیان شد اگر قرار بر احیای دریاچه ارومیه باشد ناگزیر هستیم 20 میلیارد مترمکعب آب را به این دریاچه تزریق کنیم و این میزان، یک سوم آب شرب کل کشور است.به گزارش ایسنا، منطقه کویر، “داریوش کریمی” در بازدید استاندار از اداره کل محیط زیست استان کرمان درباره طولانی شدن روند ارائه نتیجه نهایی ارزیابی طرح ها در مرکز کشور، اظهار کرد: باید در زمینه گزارش نهایی ارزیابی محیط زیست در استان ها ظرفیت سازی شود.وی با اشاره به اینکه محیط زیست با صنعت همراهی می کند، اظهار کرد: بنای دولت، صنعت و محیط زیست بر این است که مشکلات را رفع کنند، اما همه مسائل را باید با هم دید و مبنا را قانون گذاشت.کریمی تصریح کرد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم، چاره ای جز تمکین به قانون نداریم و باید تلاش کنیم قانون رعایت شود.وی بیان کرد: جمهوری اسلامی در قوانین شکار و صید و همچنین قانون آلودگی هوا پیشگام است و به روز شدن برخی قوانی تابع شرایط بین المللی است.مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه ناگزیر از به روز کردن برخی قوانین برای رسیدن به نرم بین المللی هستیم، گفت: به طور کلی در ایران ضوابط مربوط به توسعه اقتصادی با معیارهای مربوط به حفاظت از منابع طبیعی همراه نیست و معمولا نگاه کوتاه مدت است. اگر نگاه بلند مدت باشد، برخی مشکلات حادث نمی شودوی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما آب است و کرمان از کم آب ترین استان های کشور است و اگر در توسعه اقتصادی به ویژه صنعت، این مسئله مورد نظر قرار نگیرد، در ادامه با مشکل مواجه خواهیم شد.کریمی اظهار کرد: در بحث دریاچه ارومیه سازمان محیط زیست در سال 74 یا 75 اخطار کتبی به وزارت نیرو داده که در آن منطقه تحت هیچ شرایطی سد ایجاد نشود، اما بعد آز آن شش سد ایجاد و آب سدها صرف شرب و کشاورزی شده است.وی ادامه داد: اطراف دریاچه 30 هزار حقله چاه ایجاد شد که 11 هزار آن غیرمجاز بود و طبیعی است که دریاچه خشک خواهد شد.