خرید لباس کمالوندی: مواضع حداکثری به دور از واقعیت است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما هیچ گونه محدودیتی را در زمینه تحقیق و توسعه نمی توانیم بپذیریم گفت: طرف مذاکره کننده مواضع حداکثری خود را در سطح رسانه ها مطرح می کند که از نظر ما دور از واقعیت است.به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی عصر روز سه شنبه در گفت و گویی درباره چالش های پیش روی تیم مذاکره کننده هسته ای با گروه 1+5 اظهار داشت: آنچه مشخص است ، مواضع ما در حوزه فنی کاملا روشن، منطقی و قابل دفاع است و حتی براساس مدل های مختلف بین المللی و سطوح اروپا نیز تنظیم شده است. بنابر این طرف مقابل قابلیت اعتراض به این برنامه به لحاظ فنی را نداردوی افزود: از این رو آنها تلاش می کنند به مسائل سیاسی، رسانه ای و روانی متوسل شوند که ممکن است القائاتی را ایجاد کند. همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار شب گذشته مسوولان نظام اشاره کردند که باید مراقب باشیم دچار اشتباه محاسباتی در این زمینه نشویم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: از آنجایی که مواضع ما روشن است طرف مذاکره کننده باید یک تصمیم بزرگ سیاسی بگیرد و خود را با برنامه ای که منطقی و قابل دفاع است تطبیق دهد.کمالوندی تصریح کرد: اگر حسن نیت سیاسی باشد ما می توانیم نگرانی های طرف مقابل را که البته از نظر ما غیرمنطقی است برطرف کنیم. اما اگر احساس کنیم این نگرانی ها کاذب است و بهانه ای برای جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران است طبیعتا نمی توانیم آن را بپذیریم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ایران در راستای احقاق حقوق خود منطقی و مستدل پیش می رود و به نظر من تیم مذاکره کننده ما تا به حال موفق عمل کرده است.اگر طرف مقابل هم این نگاه را داشته باشد می توانیم راه برون رفت از شرایط موجود را پیدا کنیم که منافع آن نه تنها برای دو طرف بلکه برای همه خواهد بود.وی در پاسخ به سوالی درباره بحث های مطرح شده در مذاکرات وین 6 درباره تعطیلی فوردو و متوقف شدن بخش های تحقیق و توسعه این نیروگاه عنوان کرد بارها از زبان مقامات بالای کشور از جمله ریاست جمهوری بیان شده است که ایران هیچ محدودیتی را برای فکر، اندیشه، ابداع و اختراع در زمینه هسته ای نمی تواند بپذیرد و این موضوع در جلسات مذاکره نیز به صورت روشن و واضح به طرف مقابل گفته شده است و ما فکر می کنیم که آنها این موضوع را پذیرفته باشند.وی ادامه داد: البته اینکه طرف مقابل مواضع حداکثری در سطح رسانه ها اتخاذ کند چندان نمی تواند مبنای عمل ما باشد چرا که در رسانه ها ممکن است حرفهای زیادی گفته شود و این طبیعی است که آنها مواضع حداکثری، خواسته ها و حتی آرزوهایی داشته باشند که گاهی آنها را به زبان آورده اند اما واقعیت چیز دیگری است.کمالوندی عنوان کرد: واقعیت همان چیزی است که شب گذشته مقام معظم رهبری و رییس جمهور به آن اشاره کردند که نشان دهنده مواضع روشن و حقوق حقه هسته ای ایران است. طرف غربی اگر این واقعیت را بپذیرد که فشارهای سال های گذشته نتیجه نداده است ما هم می توانیم راه هایی برای برون رفت آنها از نگرانی پیش بگیریم و کمک کنیم که توافق قابل قبول برای دو طرف حاصل شود.به گفته کمالوندی اگر طرف مذاکره کننده ایران عنصر حسن نیت را نداشته باشد قطعا این معادله به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید.سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اظهار امیدواری از اینکه در نهایت این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد درباره دورنمای مذاکرات عنوان کرد: به نظر من دوطرف خود را مقید می دانند که در محدوده زمانی تا 29 تیرماه به نتیجه برسند و فشردگی جلسات مذاکره هم به همین دلیل است.