خرید لباس اعتراض نمایندگان به قیمت‌های جدید خودرو

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه وزیر صنعت خود را در مقام پاسخگویی دلایل افزایش قیمت خودرو نمی داند،گفت:نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس برای جلوگیری از اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو نامه کتبی به ریاست جمهور می نویسند.علی علیلو در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه نمایندگان کمیسیون صنایع در جلسه روز گذشته خود که با وزیر صنعت، معدن برگزار شد سوالات متعددی را از نعمت زاده پرسیدند، اظهارداشت: یکی از مهم ترین سوالات نمایندگان از وزیر دلایل افزایش  نامناسب قیمت خودرو بود که نعمت زاده هم این وزارتخانه را مسئول پاسخگویی این موضوع ندانست. وی با اشاره به اینکه نعمت زاده در این جلسه معتقد بود تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو با شورای رقابت است و بنده به این موضوع ورود پیدا نمی کنم، افزود: در نهایت  علی رغم آنکه وزارت صنعت باید پاسخگوی قیمت‌گذای صنعت خودرو باشد نمایندگان از توضیحات وزیر در افزایش غیر منطقی قیمت خودرو قانع نشدند. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازای اضافه کرد: در پایان جلسه دیروز مقرر شد نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس برای جلوگیری از اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو نامه کتبی را به ریاست جمهور بنویسند تا خود رئیس جمهور در این رابطه و برای حفظ حقوق مصرف کنندگان تدبیر مناسبی را به کارگیرد.