خرید لباس برد 7 بريک، نتيجه آناليز دقيق برزيل است

مدير تيم ملي آلمان گفت: برد 7 بر يک مقابل برزيل نتيجه آناليز دقيق حريف و آماده‌سازي خوب ما است.اوليور بيرهوف بعد از برد 7 بر يک مقابل برزيل اظهار داشت: تصور مي‌کنم اين برد ،نتيجه آماده‌سازي بسيار خوب ما و آناليز کردن کامل برزيلي‌ها بود. ما روي کسب يک برد حساب مي‌کرديم .اما هيچ‌کس تصور نمي‌کرد در خانه برزيل به چنين تعداد گلي برسيم. فکر مي‌کنم امروز نتيجه‌اي نامتعارف در معادلات فوتبال دنيا ثبت شد.