خرید لباس بورسا اسپور اولين حريف تدارکاتي استقلال

تيم فوتبال استقلال روز جمعه اولين ديدار تدارکاتي خود را برگزار خواهد کرد.امير قلعه‌نويي شب گذشته خود را به محل اردوي آبي پوشان رساند و شرايط اين تيم را براي اردوي 10 روزه بررسي کرد.طبق برنامه آبي‌پوشان روز جمعه بعد ازظهر در اولين ديدار تدارکاتي خود به مصاف بورسا اسپور خواهند رفت.تيم فوتبال استقلال روز گذشته به مدت 10 روز راهي شهر استانبول ترکيه شد.