خرید لباس بیانیه‌ وزارتخارجه درباره تحولات انتخابات افغانستان

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای انتخابات افغانستان را از حیث مشارکت مردم افغانستان یک حماسه دانست که طی آن مردم این کشور بلوغ سیاسی و عزم قاطع خود را برای تعیین سرنوشت خویش از طریق صندوق‌های رأی نشان دادند.به گزارش ایسنا، نیروهای افغانستان غیرت ملی و قابلیت خود را برای تأمین امنیت انتخابات بدون مداخله نیروی خارجی به خوبی به نمایش گذاردند.در این بیانیه تأکید شده است: انتظار مردم، جامعه جهانی و خصوصاً همسایگان افغانستان از جمله ایران این است که این انتخابات با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بر مبنای آرای پاک ملت افغانستان ، موجبات روی کار آمدن دولتی مشروع و مقتدر که مستظهر به حمایت همه اقوام و اقشار جامعه افغانستان باشد را فراهم آورد .برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد ، امنیت ، ثبات و حفظ انسجام و وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است و هر اقدامی که مغایر این اهداف ملی افغانستان باشد یا زمینه بروز بی ثباتی را فراهم آورد قابل قبول نیست .جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد تحولات افغانستان معتقد است مراحل انتخابات بایستی با در نظر گرفتن مطالبات بحق نامزدها مبنی بر رسیدگی کامل ، دقیق ، شفاف و عادلانه به تخلفات انتخاباتی تکمیل شود .در ادامه این بیانیه آمده است : معتقدیم اجرای عدالت و صیانت از آراء مردم برای مشروعیت هر چه بیشتر دولت آتی و تکمیل قانونمند روند انتخابات اهمیت حیاتی دارد و نباید رعایت برخی زمان بندی های انتخاباتی مانع تحقق آن شود . اگر در این زمینه مطابق خواست خیراندیشان افغانستان و خواست اعلام شده جامعه جهانی انعطاف لازم نشان داده می شد ، تنش جاری در افغانستان قابل پیشگیری بود.جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها اعلام کرده است اعتقاد دارد مسائل افغانستان بایستی توسط خود آنها و کسانی حل گردد که با مشارکت مسئولانه خود انتخابات شورانگیز ریاست جمهوری را به رغم تهدیدات افراط گرایان رقم زدند و مداخلات خارجی ، تنها بر پیچیدگی اوضاع افزوده و کمک کننده نخواهد بود .بیانیه وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران با احترام به آراء مردم افغانستان از برنده نهائی انتخابات که پس از تکمیل فرآیند بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد ، حمایت کرده و معتقد است موفقیت آتی افغانستان در گروه تشکیل دولتی فراگیر و برآمده از آراء پاک ملت افغانستان است .